Pravidla soutěže

Časopis National Geographic Česko vyhlašuje soutěž Žlutý rámeček.

Jak soutěžit

Konečně se zase můžeme nadechnout a cestovat téměř po celém světě. Vydejte se na dobrodružnou výpravu, foťte, objevujte, užijte si zábavu a ukažte nám nejkrásnější místa, které o prázdninách navštívíte!

 • Svoje fotografické příspěvky můžete pořizovat ve všech koutech světa, kam se vypravíte na své dovolené nebo při prázdninovém putování.
 • Vymyslete ke své fotografii originální, důvtipný či jinak zajímavý název nebo popisek.
 • Nahrávejte nám své fotografie na webu www.zluty-ramecek.cz do sekce Galerie a hlasujte o nejlepší soutěžní příspěvky.
 • A hlavně – bavte se a těšte se na exkluzivní výhry!

Harmonogram soutěže

 • Trvání soutěže: od 1. 7. do 31. 8. 2022
 • Nahrávání fotek do soutěže: od 1. 7. do 31.8. 2022
 • Možnost hlasovat: od 1. 7. do 15. 9. 2022
 • Výběr výherců porotou: od 16. 9. do 30. 9. 2022
 • Vyhlášení vítězů: 10. 10. 2022 na www.zluty-ramecek.cz

Podmínky soutěže

 • Fotografii nahrajte do soutěžní galerie a přidejte k ní originální, vtipný či jinak zajímavý název nebo popisek (max 100 znaků) nejpozději do 31. 8. 2022.
 • Hlasujte o nejzajímavější fotografii až do 15. 9. 2022.
 • Zúčastnit se mohou všichni, kteří vloží fotografii nebo fotografie zajímavého místa z celého světa. Podmínkou zařazení do soutěže je pravdivé vyplnění formuláře s těmito údaji: Jméno a příjmení + e-mailová adresa.
 • Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. IČ: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, e-mail: podpora@national-geographic.cz.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie
  • a) neodpovídají zadanému tématu,
  • b) obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
  • c) by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže,
  • d) získaly hlasy podvodně,
  • e) nebyly zaslány do soutěže se souhlasem vyfocené osoby (pokud se na fotografii nachází jiná osoba než soutěžící),
  • f) nebo jinak porušují podmínky soutěže.
 • O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.
 • Účastníkem soutěže je každý občan České republiky, který vloží na soutěžní stránku fotografii z České republiky. Výhry mohou být zaslány pouze na adresy v České republice.
 • Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností.
 • Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže udělují automaticky souhlas s jejím použitím na sociálních sítích National Geographic Česko.
 • Fotografii přihlásí účastníci soutěže výhradně jejím vložením do internetových stránek www.zluty-ramecek.cz. Účastníci soutěže uvedou své jméno, příjmení a ostatní údaje ve formuláři. Podmínkou přihlášení do soutěže je registrace účastníků do soutěže.

Přihlašování fotografií a pravidla pro přípustné hlasování

 • Výběr zveřejňovaných fotografií provádí pořadatel soutěže, není podmínkou, že každá soutěžící fotografie bude na soutěžním webu zveřejněna.
 • Každý účastník může u každé fotografie hlasovat pouze jedenkrát. Hlasy s nefunkčními maily budou ze soutěže vyřazeny. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. V případě podezřelého navyšování hlasů prostřednictvím automatických systémů či jakýmkoliv jiným způsobem bude pořadatelem tato fotografie vyřazena ze soutěže. Celý proces hlasování je logován a analyzován.

Ostatní ustanovení

 • Zasláním fotografií do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.
  Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků ke každému účastníkovi. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení fotografií. Účastí v soutěži (zasláním fotografie, případně dalších informací) projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména a příjmení na webových stránkách soutěže. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže, zejména v souvislosti s volbou v soutěži jakož i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci. Ze všech fotografií, které získají nejvyšší počet hlasů, vybereme prvních 30, ze kterých odborná porota určí absolutního a následující vítěze soutěže Žlutý rámeček. Porota má zároveň právo vybírat vítěze i z fotografií s méně hlasy v případě, že jejich obsah kvalitou výrazně převýší příspěvky s vyšším počtem hlasů. Ceny v soutěži nelze vymáhat soudně.
 • Soutěž Žlutý rámeček se řídí Všeobecnými pravidly soutěží společnosti Vltava Labe Media a. s.