Pravidla soutěže se Žlutým rámečkem

Jak soutěžit

Vydejte se na dobrodružnou výpravu, foťte, objevujte, užijte si zábavu při focení a ukažte nám, kam až se dokáže dostat "žlutý rámeček"!

 • Vezměte si jakýkoliv časopis National Geographic Česko z roku 2019.
 • Zakomponujte ho do jakékoliv scenérie, která souvisí s tématem "Planeta Země, místo pro život".
  Přineste tak fotografické důkazy o tom, jak se naše Země proměňuje a jakým místem se stává pro naše potomky. Jak se nám daří dostatečně chránit přírodu a zda se chováme zodpovědně k prostředí, ve kterém žijeme. Co děláme pro udržení planety Země v co nejlepším stavu, a zda vytváříme svět, ve kterém se našim potomkům bude dobře žít.
 • Svoje fotografické příspěvky můžete pořizovat ve všech koutech světa, kam se vypravíte na dovolené nebo při prázdninovém putování; počítají se samozřejmě i úlovky z domova.
 • Vymyslete ke své fotografii originální, důvtipný či jinak zajímavý název nebo popisek.
 • Nahrávejte nám své fotografie na webu www.zluty-ramecek.cz do sekce Galerie a do 15. září hlasujte o nejlepší soutěžní příspěvky.
 • A hlavně – bavte se a těšte se na exkluzivní výhry!

Harmonogram soutěže

 • Trvání soutěže: od 13. 8. do 25. 9. 2019
 • Nahrávání fotek do soutěže: od 13. 8. do 15. 9. 2019
 • Možnost hlasovat: do 25. 9. 2019
 • Výběr výherců porotou: 26. 9. do 2. 10. 2019
 • Vyhlášení vítězů: 3. 10. 2019 na www.zluty-ramecek.cz

Podmínky soutěže

 • Na fotce musí být vidět minimálně 70% časopisu.
 • Časopis musí být skutečný, musí být z roku 2019, nesmí se jednat o fotomontáž.
 • Fotografii nahrajte do soutěžní galerie a přidejte k ní originální, vtipný či jinak zajímavý název nebo popisek (max 150 znaků) nejpozději do 15. 9. 2019.
 • Hlasujte o nejzajímavější fotografii až do 25. 9. 2019.
 • Zúčastnit se mohou všichni, kteří vloží fotografii nebo fotografie scenérie s časopisem National Geographic Česko 2019. Podmínkou zařazení do soutěže je pravdivé vyplnění formuláře s těmito údaji: Jméno a příjmení + e-mailová adresa.
 • Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. IČ: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, e-mail: podpora@national-geographic.cz.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie:
  • neodpovídají zadanému tématu,
  • obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
  • by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže,
  • získaly hlasy podvodně,
  • nebyly zaslány do soutěže se souhlasem vyfocené osoby (pokud je hlavním motivem osoba),
  • nebo jinak porušují podmínky soutěže.
 • O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže.
 • Účastníkem soutěže je každý občan České republiky, který vloží na soutěžní stránku fotografii s časopisem National Geographic Česko 2019. Výhry mohou být zaslány pouze na adresy v České republice.
 • Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností.
 • Fotografii přihlásí účastníci soutěže výhradně jejím vložením do internetových stránek www.zluty-ramecek.cz. Účastníci soutěže uvedou své jméno, příjmení a ostatní údaje ve formuláři. Podmínkou přihlášení do soutěže je registrace účastníků do soutěže.

Přihlašování fotografií a pravidla pro přípustné hlasování

 • Výběr zveřejňovaných fotografií provádí pořadatel soutěže, není podmínkou, že každá soutěžící fotografie bude na soutěžním webu zveřejněna.
 • Každý účastník může u každé fotografie hlasovat pouze jedenkrát. Hlasy s nefunkčními maily budou ze soutěže vyřazeny. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. V případě podezřelého navyšování hlasů prostřednictvím automatických systémů či jakýmkoliv jiným způsobem bude pořadatelem tato fotografie vyřazena ze soutěže. Celý proces hlasování je logován a analyzován.

Ostatní ustanovení

 • Zasláním fotografií do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.
 • Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků ke každému účastníkovi.
 • Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení fotografií.
 • Účastí v soutěži (zasláním fotografie, případně dalších informací) projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména a příjmení na webových stránkách soutěže. Dále tím dává souhlas, aby pořadatel soutěže zpracovával jako správce údaje poskytnuté v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně. Účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě bude účastník vyřazen ze soutěže.
 • Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže, zejména v souvislosti s volbou v soutěži jakož i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci.
 • Ze všech fotografií, které získají nejvyšší počet hlasů, vybereme prvních 30, ze kterých odborná porota určí absolutního a následující vítěze soutěže Žlutý rámeček. Porota má zároveň právo vybírat vítěze i z fotografií s méně hlasy v případě, že jejich obsah kvalitou výrazně převýší příspěvky s vyšším počtem hlasů. Ceny v soutěži nelze vymáhat soudně.
 • Soutěž Žlutý rámeček se řídí Všeobecnými pravidly soutěží společnosti Vltava Labe Media a. s..